אודות תורה ומדע

אודות
הישיבה

תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב נוסדה בשנת תשנ"ח והינה ישיבה תיכונית למחוננים ומצטיינים. הישיבה התיכונית ממוקמת בתוך הקמפוס של המרכז האקדמי לב והינה הישיבה הראשונה לתלמידים מחוננים במגזר הדתי לאומי בחינוך העל יסודי. שנות הלימודים בישיבה התיכונית הינם מכיתה ז'-י"ג. במהלך שנים אלו לומד התלמיד לימודים תורניים ברמה גבוהה, לימודים מדעיים וטכנולוגים ולימודי תואר אקדמי. תלמיד העומד במטלות הלימודיות זכאי בסוף כיתה י"ג לתעודת בגרות, תעודת טכנאים ולתואר אקדמי B.Sc. במדעי המחשב. בוגרי הישיבה, מיד בסיום לימודיהם משתלבים בישיבות הסדר, במכינות קדם צבאיות, בישיבות גבוהות וביחידות המובחרות בצה"ל. ההישגים הגבוהים הלימודיים הינם משניים לחינוך התורני הנמצא בפסגת החשיבות של הישיבה התיכונית בבחינת תלמוד תורה עם דרך ארץ. תורה ומדע מחנכת את תלמידיה להתנדב לטובת כלל ישראל ולהיות בן תורה הנאמן לעמו ולמולדתו.

ועד מנהל
של העמותה

ועד המנהל של העמותה: 
עו"ד שלום וסרטייל, יו"ר הוועד המנהל
ביסמוט דן
הרב גולדברג יעקב
ד"ר וייס שמעון
גב' מיכל לנגר

חברי העמותה:
פרופ' אבא אנגלברג
אוריאל בן נון
הרב דניאל בהרמר
פרופ' מנחם שטיינר
הרב פרופ' נריה גוטל
גברת עדנה זוסמן

דבר יו"ר הועד המנהל עו"ד שלום וסרטייל
בטקס פתיחת
חטיבת הביניים

 המרכז האקדמי לב, הוא כבר עץ עבות, המתקרב ליובל שנים, בהם הצמיח ענפים ופירות מבורכים. אחד מייחוריו שהיה לעץ הנהנה מצילו, הוא תו"ם, הישיבה התיכונית תורה ומדע, המניבה אף היא משכבר פירות מעולים ומבוקשים. עץ זה מצמיח היום מתוכו את חטיבת הביניים תו"ם. סדר זרעים זה אמונה. כשאדם זורע, הוא לא רואה את הפרי אלא לאחר זמן, כך בעץ המצריך מרגע שתילתו לגדלו, להשקות, לדשן, להמתין שנות ערלה ונטע רבעי, עד שיוכל ליהנות הימנו. וכך כידוע גם בחינוך. האדם כעץ השדה, וסדר זרעים - אמונה. ובעז"ה, המרכז האקדמי ועמ"י כולו, יוכלו, בעתו ובזמנו, ליהנות מפירות האילן. ומי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת.