אקדמיה ותוכניות

תואר ראשון
במדעי המחשב

במשך שנים השיטה המקובלת הייתה שהתלמיד הבודד המגלה כישורים מיוחדים יוצא ממערכת החינוך הנורמטיבית לקורסים אקדמאים באופן עצמאי ובכך מביא לידי ביטוי את יכולותיו המיוחדות.
בתשתית תפיסת העולם של 'תורה ומדע', שתלמידיה מחוננים ומצטיינים, עומדת אבן יסוד, שיש יתרון בעל חשיבות גדולה, לקיומה של מסגרת לימודית, שכל באי שעריה לומדים את התכנית במלואה, ואיננה רק נחלתם של בודדים יוצאי דופן.
עובדה זו מאפשרת יצירת אווירה כללית תומכת, וכן התייחסות מערכתית רב שכבתית,
המגויסת כולה לקידום התלמידים למימוש החזון, תוך התחשבות מלאה בצורכיהם השונים.
הימצאות הישיבה התיכונית בתוך קמפוס המרכז האקדמי לב נותנת רוח גבית משמעותית למפעל
כולו ומעמיד את המערך כולו בפרספקטיבה אחרת לגמרי.
המסלול העיקרי הנלמד בישיבה הוא לימודי תואר ראשון Bsc במדעי המחשב, מוכר על ידי המל"ג (מועצה להשכלה גבוהה של משרד החינוך), מטעם המרכז האקדמי לב. הלימודים נפרסים על פני חמש שנות לימוד, החל מכתה ט', וכלה בכתה י"ג. במהלך כתות ט'-י"א, נלמדים קורסים המקבילים לשנה אקדמית ראשונה, באופן מדורג (מיעוטם בכתה ט', חלק גדול יותר בכתה י', וחלק גדול עוד יותר בכתה י"א). בכתה י"ב, נלמדים קורסים המקבילים לשנה אקדמית שניה, ובכתה י"ג לשנה אקדמית שלישית.
קיימת אפשרות ללימודי המשך, במהלך שנת לימודים נוספת, לקראת קבלת תואר מהנדס במדעי המחשב. תלמידים אלה הופכים להיות במעמד של תלמידי "עתודה אקדמאית", ומחוייבים לשרת בצבא מיד עם סיום לימודיהם, לפי התנאים של עתודה אקדמאית.

תעודת טכנאים - מכללה טכנולוגית

מתוך ראיית צרכי העתיד במדינה ובצבא, וההכרה כי לא די בידע מופשט אלא תרגום הידע הטהור
לכלים מעשיים, לומדים התלמידים במהלך לימודי התיכון, לימודים טכנולוגיים במסגרת תכנית
טכנאים-הנדסאים.
השילוב של לימודים אקדמאים באוריינטציה מעשית-טכנולוגית, בונה את מהנדסי העתיד ופותחת
צוהר משמעותי לשערי ההיי-טק.
היחידות המיוחדות בצה"ל בפרט והתעשייה בכלל מקבלות בברכה את בוגרינו המשמשים בתפקידי
מפתח בעמדות בכירות רבות ומביאים לידי ביטוי את הכישורים הייחודיים שהם רוכשים במהלך
לימודיהם בישיבה התיכונית מתוך דרך ארץ ויראת שמים.

טקס קבלת תעודות .B.Sc במדעי המחשב

בשנים האחרונות סיימו מעל 230 בוגרים של תורה ומדע תואר B.Sc במדעי המחשב. אחוז תלמידי הישיבה התיכונית המסיימים מהישיבה התיכונית בהצטיינות והצטיינות יתרה, מכלל בוגרי המכון האקדמי לב אינו עומד ביחס למספרם מכלל תלמידי המרכז האקדמי. העוצמות עליהם מתחנך הנער בישיבה התיכונית, מדרבנות אותו להשקיע ברצינות בכל דבר בו הוא עסוק ולהגיע לתוצאות מקסימליות, מה שמהווה את הרוח החיה מאחרי ההצלחה של התלמידים והמוטיבציה שלהם להגיע רחוק.