הרשמה לכיתה ז׳

רישום לכיתה ז׳ תש"פ

חטיבת הביניים תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב מחנכת את תלמידיה למצוינות במגוון כוחות הנפש ומכינה את תלמידיה ללימודי ההמשך בחטיבה העליונה.
חטיבת הביניים מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים המעוניינים לשלב לימודים תורניים ברמה גבוהה יחד עם תואר .B.Sc במדעי המחשב בסוף כיתה י"ג.
תלמידים הרואים את עצמם מתאימים ל'תורה ומדע' יגישו את מועמדותם באופן הבא:

תלמידי ירושלים הלומדים בבתי הספר העירוניים:
הרישום מתבצע דרך אתר עיריית ירושלים שם התלמיד בוחר חטיבת ביניים לפי חמש עדיפויות.
רק בחירה של 'חט"ב תורה ומדע' בעדיפות ראשונה מבטיחה זימון לראיון ולהמשך תהליך קבלה.
הרישום יבוצע בין התאריכים א' שבט (07.01.2019) - י"ד שבט (20.01.2019).
הודעות שיבוץ תישלחנה בתחילת חודש ניסן תשע"ט.


תלמידי חוץ ירושלים/שאינם לומדים בבתי הספר העירוניים:
הרישום מתבצע ישירות דרך אתר הישיבה, עליכם למלא את טופס הרישום ולצרף את המסמכים הרלוונטיים.

ערב היכרות להורים יתקיים ביום חמישי, יט בטבת,(27.12.2019), בשעה 19:30.  
יום פתוח לתלמידים יתקיים ביום שני, כג בטבת, (31.12.2019), בשעה 14:00
ברוכים הבאים!

טופס רישום ישיבתירישום באתר העירייהנוהל רישום - ירושלים