הרשמה לכיתה ט׳

רישום לכיתה ט׳ תש"פ

דף זה מיועד לתלמידי כיתה ח' בבתי הספר בעיר ירושלים ומחוצה לה, המתעניינים באפשרות ללמוד בישיבה התיכונית תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב בכיתה ט'.
באתר תמצאו מידע על תכניות הלימוד בחטיבה העליונה של בית הספר, על הקריטריונים לקבלה לבית הספר על תהליך הקבלה, שלבים ותאריכים.
הישיבה התיכונית מיועדת לתלמידים מחוננים ומצטיינים מכל רחבי העיר ומחוצה לה.
תלמידי הישיבה במסגרת מסלול זה לומדים התלמידים מכיתה ט'-יג' לקראת תואר ראשון .B.Sc במדעי המחשב במרכז האקדמי לב, ירושלים.
במקביל מתקיימות בישיבה התיכונית פעילויות חברתיות וערכיות רבות, שבבסיסן השאיפה לגדל אנשים אכפתיים שדעתם מעורבת עם הבריות.
הקריטריונים לקבלה לכיתה ט' הם:
תעודות כיתה ז' ו ח', וראיון אישי.
תהליך הקבלה לכיתה ט':
ביום חמישי יב בטבת (20.12.18) יתקיים ערב הסברה לפונים לכתה ט'. ערב ההסברה מיועד לתלמידים ולהוריהם.
על המועמדים להירשם באתר החמ"ד החל מתאריך כ"ב בטבת (30.12.18) ועד לתאריך ל' שבט (05.02.19) ולצרף את המסמכים הרלוונטיים. במקמביל יש למלא את טופס הרישום הישיבתי
כלל המועמדים לישיבה עוברים אבחון ע"י מכון קרני אליו יש להירשם דרך אתר המכון. המבחנים ייערכו ביום רביעי כ"ג בטבת (10.01.19) וביום רביעי א' שבט (17.01.19)
המועמדים המתאימים יזומנו לראיונות.
תשובות תינתנה החל מיום כ"ו אדר א' (03.03.19)
                                                                        לפני ההרשמה יש לקרוא את תקנון הלימודים של המרכז האקדמי לבטופס רישום ישיבתיאתר הרישום לחמ"דאתר מכון קרניתקנון מרכז אקדמי לב