הרב יהושע אסולין

כולל ארץ-חמדה

הרב יהושע אסולין

,
כולל ארץ-חמדה

בזכות הישיבה הגעתי לעולם הישיבות הגבוהות, המשכתי בכרם ביבנה למשך עשר שנים במסלול הסדר, במהלכן שירתתי שירות צבאי קרבי בגולני. לאחר מכן עברתי לתכנית "מנהיגות תורנית ציונית לתפוצות" בכולל ארץ-חמדה בירושלים.

התקופה שלי בישיבה, מחזור ג' בישיבה, הייתה אחת היפות בחיי, זכיתי לפגוש חומר אנושי באיכות גבוהה מאד ובריכוז גבוה, הן אנשי הסגל והן חברי לספסל הלימודים. הרמה הלימודית הגבוהה היתה אבן יסוד ללימוד שלי לימים. אחת התפניות המשמעותיות ביותר בחיי לטובה התחוללה בזכות הישיבה על הצוות החינוכי, ורבניה עד היום מהווים מודל עבורי. בזכות הישיבה הגעתי לעולם הישיבות הגבוהות, המשכתי בכרם ביבנה למשך עשר שנים במסלול הסדר, במהלכן שירתתי שירות צבאי קרבי בגולני. לאחר מכן עברתי לתכנית "מנהיגות תורנית ציונית לתפוצות" בכולל ארץ-חמדה בירושלים, והיום אני בשנת הלימודים האחרונה בתכנית ועומד לפני שליחות בקהילה יהודית בחו"ל בשנים הבאות בע"ה. חלק גדול מעולמי הרוחני אני חב לישיבה התיכונית שלי, ועל כן תודתי נתונה לישיבה מקרב לב.

...

בחזרה לדף הבית
פרסומים באתר
אין פרסומים.
הודעות באתר
אין הודעות.